Sinh con được hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Sinh con được hưởng chế độ thai sản như thế nào?

08:40 - 27/11/2018

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Bị tai nạn trên đường đi làm được hưởng bảo hiểm xã hội không?

Sinh con được hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Câu hỏi:

Tôi là Nguyễn Thị Minh Châu. Ở Tiền Giang, hiện tôi đóng bảo hiểm từ Tháng 5 năm 2017 đến bây giờ. Dự kiến là Tháng 10 tôi sinh con thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Thủ tục hưởng bảo hiểm thai sản như thế nào?

Trả lời:

Với câu hỏi “Sinh con được hưởng chế độ thai sản như thế nào?” Chúng tôi xin trả lời  như sau:

1, Điều kiện sinh con được hưởng chế độ thai sản  

Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014  Điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2.Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”.

Như vậy trong trường hợp này dự kiến tháng 10/2018 bạn sinh và bạn đóng bảo hiểm từ tháng 5 đến bây giờ là được 18 tháng đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

2. Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Khi sinh con lao động nữ sẽ được hưởng chế độ như sau:

+ Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con: Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng

+ Mức hưởng chế độ thai sản: một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

3. Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

+ Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

+ Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

+ Sổ bảo hiểm

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luatmoinha.com về trường hợp: “Sinh con được hưởng chế độ thai sản như thế nào?” Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.

Loading...