Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

13:06 - 28/08/2018

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Luật Mọi Nhà tư vấn thủ tục cấp lại giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất.

Hộ gia đình và cá nhân, dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại trụ sở UBND cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Sau 30 ngày, từ ngày niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại trụ sở UBND cấp xã, người bị mất giấy chứng nhận nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

1, Thành phần hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận do bị mất

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK (Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT);

+ Giấy xác nhận UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày;

+ Giấy xác nhận UBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đối với trường hợp mất giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn (Nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2, Quy trình thực hiện cấp lại giấy chứng nhận do bị mất

Bước 1. Khai báo mất giấy chứng nhận do bị mất

Hộ gia đình và cá nhân phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận

Bước 2. Nộp hồ sơ  cấp lại giấy chứng nhận do bị mất

Hộ gia đình và cá nhân nộp hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận do bị mất tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp Quận/Huyện.

Bước 3. Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ,

Trên đây là tư vấn của Luật Mọi Nhà về thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất. Nếu có vướng mắc các thủ tục liên quan vui lòng liên hệ lại với chúng tôi để được giải đáp.

Luatmoinha.com

Email: lienhe.luatmoinha@gmail.com

Điện thoại: 0983 905 992

 

Loading...