Kê khai thuế

17/08/2018

Thông báo tài khoản ngân hàng qua mạng

Luatmoinha.com hướng dẫn thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng lên Sở kế hoạch và Đầu tư. Biểu mẫu mới nhất năm 2019. 

Loading...