Thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định mới

Thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định mới

01:21 - 22/08/2018

CẬP NHẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh
Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh
Tạm ngừng kinh doanh tại Bắc Giang
Tạm ngừng kinh doanh ở Nam Định

Doanh nghiệp đăng ký trước ngày 20/08/2018 khi thực hiện nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh (Bổ sung ngành nghề kinh doanh, rút ngành nghề kinh doanh và chi nhánh, địa điểm kinh doanh) cần thực hiện những lưu ý sau: 

- Đối với thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty (Bổ sung/ rút bớt ngành nghề kinh doanh) 

Thực hiện theo quy định mới Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về ban hành hệ thống Ngành nghề kinh tế Việt Nam mới nhất có hiệu lực từ 20/08/2018 thay thế cho Quyết định 10/2007/QĐ-TTg. Doanh nghiệp có nội dung thay đổi liên quan đến ngành nghề kinh doanh cần phải thực hiện nội dung cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg. 

Các bước thực hiện như sau: 

Bước 1. Xem ngành nghề kinh doanh công ty đã phù hợp với Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg (Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2018).

* Trường hợp ngành nghề kinh doanh công ty đã phù hợp Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg thì doanh nghiệp thực hiện bổ sung hoặc rút bớt ngành nghề bình thường. 

* Trường hợp ngành nghề kinh doanh công ty có nội dung chưa phù hợp với ngành nghề trong Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg cần làm cập nhật ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với hệ thống ngành kinh tế. Mẫu thông báo cập nhật ngành nghề kinh doanh tải về tại đây

Bước 2. Thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh 

Doanh nghiệp bổ sung/rút bớt ngành nghề kinh doanh theo quy định hệ thống ngành kinh tế mới. 

- Đối với thành lập, thay đổi ngành nghề kinh doanh đơn vị phụ thuộc 

Thực hiện theo quy định mới Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về ban hành hệ thống Ngành nghề kinh tế Việt Nam mới nhất có hiệu lực từ 20/08/2018 thay thế cho Quyết định 10/2007/QĐ-TTg. Doanh nghiệp có nội dung thay đổi liên quan đến ngành nghề kinh doanh cần phải thực hiện nội dung cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg. 

Các bước thực hiện như sau: 

Bước 1. Trước khi thành lập, thay đổi ngành nghề của chi nhánh, địa điểm kinh doanh, Doanh nghiệp cần xem xét ngành nghề kinh doanh công ty đã dược cập nhật hay chưa? 

* Trường hợp công ty đã cập nhật theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg (hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2018) thì sẽ chuyển sang bước 2 thực hiện thành lập, thay đổi đơn vụ phụ thuộc. 

* Trường hợp công ty chưa cập nhật, Doanh nghiệp phải thực hiện cập nhật theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg (hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2018) sau đó mới thực hiện thành lập, bổ sung/rút bớt ngành nghề kinh doanh.  Mẫu thông báo nhật ngành nghề kinh doanh tải về tại đây

Bước 2. Thành lập, thay đổi ngành nghề kinh doanh đơn vị phụ thuộc

* Thành lập Chi nhánh, địa điểm kinh doanh thực hiện áp theo mã ngành mới. 

* Chi nhánh, địa điểm kinh doanh thay đổi (Bổ sung/rút bớt/ cập nhật) thực hiện thông báo ngành nghề kinh doanh theo quy định và mẫu cập nhật ngành nghề . Mẫu thông báo cập nhật ngành nghề kinh doanh tải về tại đây

Mọi vấn thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ ngay với luatmoinha.com để được giải đáp:
Email : lienhe.luatmoinha@gmail.com
Hotline : 0983.905.992

Luatmoinha.com tư vấn thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh, giấy phép con….

Loading...