Tư vấn Hợp đồng dân sự

Tư vấn Hợp đồng dân sự

13:20 - 28/08/2018

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

Luật Mọi Nhà cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng dân sự theo yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ tư vấn hợp đồng chất lượng, đảm bảo tính pháp lý, quyền và lợi ích của khách hàng.

Nội dung công việc Luật Mọi Nhà tư vấn hợp đồng dân sự:

- Tư vấn về cách thức giao kết hợp đồng;

+ Tư vấn thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng dân sự;

+ Tư vấn về thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng;

+ Tư vấn huỷ bỏ đề nghị giao kết hợp đồng;

+ Tư vấn Sửa đổi đề nghị;

+ Tư vấn Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng;

+ Tư vấn về Hình thức hợp đồng.

-  Tư vấn nội dung của hợp đồng dân sự

+ Tư vấn phương thức thoả thuận nội dung hợp đồng;

+ Tư vấn các quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

+ Tư vấn các vấn đề điều kiện pháp lý, hiệu lực của hợp đồng.

- Tư vấn sửa đổi bổ sung nội dung của hợp đồng dân sự.

- Tư vấn chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng dân sự theo yêu cầu. 

Mọi thông tin chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ lại với chúng tôi để được giải đáp.

Luatmoinha.com

Email: lienhe.luatmoinha@gmail.com

Điện thoại: 0983 905 992

Loading...