06 Giải thể doanh nghiệp

06 Giải thể doanh nghiệp

20:53 - 24/09/2018

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Bắc Giang?
Giải thể văn phòng đại diện tại Thái Bình
Thủ tục giải thể văn phòng đại diện
Thủ tục giải thể Chi nhánh tại Đồng Nai
Chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Hưng Yên

THỦ TỤC - QUY TRÌNH - BIỂU MẪU GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP - ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC

LUẬT MỌI NHÀ tư vấn thủ tục quy trình và cung cấp biểu mẫu thông tin chi tiết, Doanh nghiệp lựa chọn mô hình phù hợp với doanh nghiệp của mình và tích vào bài viết để lựa chọn

 

I, GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 1, Giải thể công ty TNHH Một thành viên 

 2, Giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 3, Giải thể công ty cổ phần

 4, Giải thể doanh nghiệp tư nhân

II, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

 1, Chấm dứt hoạt động Chi Nhánh công ty TNHH Một thành viên 

 2, Chấm dứt hoạt động Chi Nhánh công ty TNHH Hai thành viên trở lên

 3, Chấm dứt hoạt động Chi Nhánh công ty cổ phần

 4, Chấm dứt hoạt động Chi Nhánh Doanh nghiệp tư nhân

III, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 1, Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện công ty TNHH Một thành viên 

 2, Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện công ty TNHH Hai thành viên trở lên

 3, Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện công ty cổ phần

 4, Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Doanh nghiệp tư nhân

IV, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

 1, Chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh công ty TNHH Một thành viên 

 2, Chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh công ty TNHH Hai thành viên trở lên

 3, Chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh công ty cổ phần

 4, Chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân

LUẬT MỌI NHÀ - Trang cung cấp dịch vụ Thành lập công ty, Tư vấn thuế, Tư vấn đầu tư, Sở hữu trí tuệ, Mã số mã vạch, Giấy phép ....

Mọi thông tin chi tiết QUÝ KHÁCH vui lòng liên hệ với LUẬT MỌI NHÀ để được hỗ trợ tốt nhất - Điện thoại:0983.905.992 - Email: lienhe.luatmoinha@gmail.com

Trang tư vấn Luật Mọi Nhà - http://luatmoinha.com

Loading...