Công ty TNHH không góp đủ vốn cần làm gì?

Công ty TNHH không góp đủ vốn cần làm gì?

16:25 - 16/09/2018

test
Tư vấn thành lập công ty
Dịch vụ môi giới bất động sản
Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện
THÔNG BÁO THAY ĐỔI MẪU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH KHÔNG GÓP ĐỦ VỐN CẦN LÀM GÌ?

LUẬT MỌI NHÀ nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến VỐN GÓP THÀNH LẬP CÔNG TY xử lý như thế nào khi không góp đủ vốn:

- Thời gian góp vốn công ty TNHH quy định như thế nào?

- Thành viên công ty không góp đủ vốn chúng tôi cần làm gì?

- Phương án xử lý trong trường hợp không góp đủ vốn công ty TNHH MTV?

- Công ty chúng tôi không góp đủ vốn có bị phạt không?

- Công ty không góp đủ vốn bị xử phạt như thế nào?

Dựa trên những câu hỏi trên chúng tôi tập hợp và tư vấn trả lời những câu hỏi Quý doanh nghiệp cụ thể như sau:

1, Cơ sở pháp lý.

- Luật số 68/2014/QH13 (Luật Doanh nghiệp 2014)

- Nghị định số: 50/2016/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư)

2, LUẬT MỌI NHÀ tư vấn

2,1 Quy định về góp vốn đối với Công ty TNHH Một thành viên

Đối với công ty TNHH một thành viên thời gian góp vốn là 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 74 Luật Doanh Nghiệp 2014

2, Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3, Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Chủ sở hữu có thời gian hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời gian này, Chủ sở hữu không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký trong thời gian thành lập doanh nghiệp cần tiến hành điều chỉnh vốn với cơ quan đăng ký kinh doanh. Thời gian làm thủ tục giảm vốn điều lệ trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian góp vốn. Công ty đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ đúng với giá trị thực đã góp vào công ty.

2,2 Quy định về góp vốn đối với Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên thời gian góp vốn là 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo Khoản 4 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

4, Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

Thành viên công ty không góp hoặc không góp đủ vốn trong thời hạn 90 ngày cần phải tiến hành làm thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh. Thời gian làm thủ tục giảm vốn điều lệ trong thời gian 60 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian góp vốn. Công ty đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ đúng với giá trị thực đã góp vào công ty.

2,3 Công ty không góp đủ vốn không đăng ký giảm vốn sẽ bị xử lý như thế nào?

Trong thời gian quy định Công ty TNHH không góp đủ vốn, không tiến hành làm thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ cho cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ bị xử phạt:

Theo Khoản 3 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP

3, Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký.

Như vậy, Công ty TNHH không góp đủ vốn cần thực hiện ngay thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh  tránh trường hợp xử phạt không đáng có.

Trên đây là tư vấn của LUẬT MỌI NHÀ về vấn đề góp vốn không đủ. Mọi mắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp tới đường dây nóng 0983.905.992 hoặc email: lienhe.luatmoinha@gmail.com để được giải đáp nhanh chóng, kịp thời.

 

 

Loading...