Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

22:39 - 18/11/2019

CẬP NHẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động
Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh
Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh
Mở hộ kinh doanh tại Thanh Trì

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Chủ sở hữu công ty được hiểu là cá nhân hoặc tổ chức thành lập công ty, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi của số vốn điều lệ của công ty. Chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên có thể được thay đổi trong quá trình phát triển công ty, theo đường hướng, điều lệ của công ty đó hoặc do những lí do khác. Vậy trình tự, thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên được thực hiện như thế nào? Sau đây là 4 trường hợp cụ thể:

1, Thay đổi chủ sở hữu công ty công ty TNHH 1 thành viên trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân, tổ chức Việt Nam.

Thứ nhất, thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân người Việt Nam

Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên bao gồm những giấy tờ sau:

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên (Theo mẫu tại Phụ lục II-4, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận chuyển nhượng đối với trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân. Cụ thể: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi chủ sở hữu

- Bản sao sửa đổi điều lệ công ty;

- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng;

- Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục;

- Bản sao giấy chứng thực cá nhận của người tiến hành thủ tục;

Thứ hai, thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức Việt Nam,

Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên bao gồm những giấy tờ sau:

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên (Theo mẫu);

- Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi chủ sở hữu

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác đối với trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức

- Bản sao sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty;

- Văn bản ủy quyền của tổ chức cho cá nhân quản lý vốn góp;

- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận của người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp. Cụ thể: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc giấy tờ tương đương chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng

- Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục;

- Bản sao giấy chứng thực cá nhận của người tiến hành thủ tục;

Ngoài ra, đối với trường hợp chủ sở hữu là tổ chức lựa chọn mô hình chủ tịch công ty thì cần có thêm Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)

Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên

Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên - 0983.905.992

2, Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên trong trường hợp người nhận chuyển nhượng nhượng là cá nhân, tổ chức nước ngoài

Thứ nhất, thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân nước ngoài

Thành phần hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên bao gồm những giấy tờ sau:

- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với những trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên (Theo mẫu tại Phụ lục II-4, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

- Bản sao chứng thực hộ chiếu của người nước ngoài;

- Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH về việc thay đổi chủ sở hữu

- Bản sao sửa đổi điều lệ công ty;

- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng;

- Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục;

- Bản sao giấy chứng thực cá nhận của người tiến hành thủ tục;

Thứ hai, thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức nước ngoài,

Thành phần hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên bao gồm những giấy tờ sau:

- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với những trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên (Theo mẫu);

- Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi chủ sở hữu

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức

- Bản sao sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty;

- Văn bản ủy quyền của tổ chức cho cá nhân quản lý vốn góp;

- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận của người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp.

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp/giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn

- Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục;

- Bản sao giấy chứng thực cá nhận của người tiến hành thủ tục;

- Ngoài ra, đối với trường hợp chủ sở hữu là tổ chức lựa chọn mô hình chủ tịch công ty thì cần có thêm Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)

3, Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

Hồ sơ đăng ký thay đổi công ty TNHH 1 thành viên bao gồm:

- Các giấy tờ thực hiện theo quy định tại mục 1 và mục 2 trên, trong đó, quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ sở hữu công ty được sử dụng thay thế cho hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ hoàn tất việc chuyển nhượng.

4, Trường hợp công ty TNHH 1 thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên bao gồm:

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu do chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký (theo mẫu)

- Điều lệ sửa đổi công ty TNHH 1 thành viên;

- Bản sao chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu mới như chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

- Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục;

- Bản sao giấy chứng thực cá nhân của người tiến hành thủ tục;

5, Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Đối với trường hợp này thì công ty phải đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên;

- Điều lệ sửa đổi công ty;

- Danh sách thành viên công ty;

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên là tổ chức;

- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế của các cá nhân, tổ chức được thừa kế.

- Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục;

- Bản sao giấy chứng thực cá nhân của người tiến hành thủ tục;

6,  Trình tự, thủ tục cần hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên làm như sau:

Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ được chấp nhận, doanh nghiệp sẽ nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hoặc có thể liên hệ với Công ty IP LAW để tư vấn thực hiện hỗ trợ Quý khách hàng với chi phí thấp trên thị trường.

Công Ty IP LAW là đơn vị tư vấn, đã và đang thực hiện công việc hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi chủ sở hữu tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Với đội ngũ chuyên viên tư vấn hàng đầu, dày dặn nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ thực hiện tư vấn về thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên như sau:

Tư vấn trước những điều kiện và thủ tục cần thiết cho Quý khách hàng

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ hợp lệ để thay đổi chủ sở hữu công ty

Soạn thảo những văn bản cần thiết khác

Trực tiếp tiến hành nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa của Sở kế hoạch và đầu tư

Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, thông báo khi hồ sơ có sai sót cho quý khách hàng được biết

Nhận kết quả thực hiện thủ thay đổi chủ sở hữu công ty, bàn giao lại cho Quý khách hàng

Tư vấn cho quý khách hàng những thủ tục sau khi thay đổi chủ sở hữu

Nếu quý khách có nhu cầu thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên, hãy liên hệ chúng tôi để được giải đáp và tư vấn kịp thời.

Điện thoại: 0983.905.992

Email: Lienhe.luatmoinha@gmail.com

Loading...