Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty - Trọn gói giá rẻ

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty

16:15 - 11/10/2019

Đăng ký mở hộ kinh doanh tại Văn Giang Hưng Yên
CẬP NHẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động
Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh
Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi Giám đốc công ty

 Thủ tục thay đổi giám đốc công ty thực chất là thay đổi Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Được hiểu là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công ty luôn phải đảm bảo ít nhất 01 người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật để điều hành quản lý doanh nghiệp tốt hơn trong từng thời kỳ, tường giai đoạn. Vậy hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật như thế nào? Sau đây công ty chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết và cụ thể cho quý khách hàng.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật - Chi phí giá rẻ nhất - Liên hệ 0983.905.992

1, Điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của công ty

- Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, cư trú tại Việt Nam

- Là công dân Việt Nam Hoặc cá nhân là người nước ngoài.

- Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020

- Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam

- Các chức danh Người đại diện theo pháp luật có thể lựa chọn bao gồm

+ Giám đốc/ Tổng Giám đốc

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần;

+ Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc/ Tổng Giám đốc đối với Công ty cổ phần

+ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc/ Tổng Giám đốc với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Hồ sơ thay đổi Giám đốc công ty

* Hồ sơ đăng ký thay đổi Giám đốc công ty TNHH một thành viên  

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH một thành viên bao gồm: 

- Thông báo thay đổi Giám đốc công ty (Theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKH)

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm giám đốc công ty như Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu,….;

- Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi giám đốc công ty;

- Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty;

- Giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ;

* Hồ sơ đăng ký thay đổi giám đốc của công ty TNHH hai thành viên  

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH hai thành viên bao gồm: 

 - Thông báo thay đổi giám đốc (Theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKH)

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm giám đốc của công ty như Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu,….;

- Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi giám đốc;

- Biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi giám đốc;

- Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc;

- Giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ;

* Hồ sơ đăng ký thay đổi Giám đốc của công ty cổ phần 

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần bao gồm: 

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKH). Lưu ý: Thẩm quyền ký thông báo thay đổi Người đại diện theo pháp luật đối với Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty như Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu,….;

- Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật;

- Giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ;

- Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Đối với Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc / Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty;

Trong trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Do đó, doanh nghiệp cần lưu ý vấn đề này để chức danh người đại diện pháp luật công ty sao cho hợp lý và đúng quy định của pháp luật.

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty - Liên hệ 0983.905.992

3. Trình tự tiến hành thay đổi giám đốc

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thay đổi Người đại diện theo pháp luật bao gồm các đầu mục hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Bước 2: Nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh/Thành phố.

- Bước 3: Sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên (nếu có)

- Bước 4: Nhận kết quả thay đổi Người đại diện theo pháp luật

4. Dịch vụ thay đổi giám đốc công ty

Công ty IP Law chuyên cung cấp dịch vụ trọn gói thành lập công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi giám đốc công ty. Quý khách sử dụng dịch vụ trọn gói sẽ được:

- Tư vấn cũng như kiểm tra điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật mới của công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành

- Soạn thảo hồ sơ thay đổi giám đốc công ty;

- Thay mặt Qúy khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả thay đổi Giám đốc công ty và bàn giao cho Qúy khách hàng;

- Tiến hành khắc dấu chức danh đối với Giám đốc mới

- Tư vấn các lưu ý sau khi thay đổi giám đốc mới theo Pháp luật như: đăng bố cáo điện tử trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Thay đổi thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng; Thông báo đến khách hàng, đối tác về việc thay đổi này; Thay đổi các loại giấy phép có liên quan

Liên hệ sử dụng dịch vụ Công ty IP LAW - Hãy gọi cho chúng tôi: 0983.905.992

Gửi mail: lienhe.luatmoinha@gmail.com

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HỖ TRỢ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 

Loading...