Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam Định - Chi phí thấp nhất

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam Định

09:52 - 12/07/2019

CẬP NHẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động
Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh
Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh
Mở hộ kinh doanh tại Thanh Trì

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam Định

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp thường có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh để phù hợp với tình hình phát triển công ty ở từng giai đoạn và từng thời điểm. Khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh doanh nghiệp cần tuân thủ theo các quy định pháp luật để tránh các rủi ro pháp lý liên quan. Công ty IP Law là đơn vị tư vấn doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực doanh nghiệp sẽ tư vấn chi tiết và cụ thể cho quý khách hàng các vấn đề pháp lý khi thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam định.

Khi thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam Định, doanh nghiệp cần lưu ý có các thay đổi như sau:

- Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Nam Định bao gồm:

+ Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp tại Nam Định;

+ Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Nam Định;

+ Đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại Nam Định;

+ Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Nam Định;

+ Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty tại Nam Định;

+ Đăng ký thay đổi thành viên công ty tại Nam Định;

+ Đăng ký thay đổi số điện thoại, email, CMND/Thông tin cá nhân của Giám đốc/Tổng giám đốc

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Nam Định gồm:

+ Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Nam Định;

+ Thông báo thay đổi thông tin thuế tại Nam Định;

+ Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết tại Nam Định;

+ Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Vì vậy sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh, quý khách hàng sẽ nhận được 1 trong hai loại giấy tờ sau hoặc cả 2 tùy thuộc vào nội dung thay đổi:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Các lưu ý khi tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam định, doanh nghiệp cần lưu ý như sau:

1, Thay đổi tên doanh nghiệp tại Nam Định

Trước khi tiến hành thay đổi tên doanh nghiệp, cần tiến hành tra cứu tên doanh nghiệp để đánh giá khả năng đăng ký, tránh trường hợp tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn theo Điều 41 Luật doanh nghiệp 20120

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xác nhận về việc thay đổi tên doanh nghiệp thì quý khách hàng cần tiến hành một số thủ tục như:

+ Khắc lại mẫu con dấu nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp.

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ là thông báo:

+ In ấn lại hóa đơn Vat, tiếp tục sử dụng hóa đơn còn, hoặc hủy hóa đơn , làm hóa đơn mới

+ Thông báo về việc thay đổi tên doanh nghiệp với đối tác khách hàng, ngân hàng, cơ quan bảo hiểm xã hội

- Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp tại Nam Định bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Tên dự kiến thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

+ Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục này

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam Định

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam Định - 0983.905.992

2, Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty tại Nam Định

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Khi thay đổi địa chỉ trụ sở công ty tại Nam Định, doanh nghiệp cần lưu ý:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty trên cùng địa bàn quận/Huyện: Trường hợp này doanh nghiệp chỉ cần làm hồ sơ thay đổi gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định chuyển đến

_ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty khác quận Huyện: Thì doanh nghiệp cần tiến hành hai bước:

+ Bước 1: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế

+ Bước 2: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định

Trường hợp thay đổi địa chỉ khác quận/Huyện thì doanh nghiệp phải tiến hành khắc lại mẫu con dấu và công bố thay đổi mẫu con dấu.

Lưu ý: Nhà tập thể và nhà chung cư không đăng ký làm trụ sở chính công ty.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty tại Nam Định bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

+ Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục này

3, Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tại Nam Định

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Một người có thể đứng tên là người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty

- Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm:

+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

+ Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần

+ Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;

+ Bản sao chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi như Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu

+ Văn bản ủy quyền cho người thực hiên thủ tục này

4, Thay đổi vốn điều lệ tại Nam Định

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Trong quá trình hoạt động tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp muốn tăng vốn điều lệ lên.

Trừ những ngành nghề kinh doanh yêu cầu mức vốn tối thiểu thì doanh nghiệp phải đáp ứng theo quy định

Vốn điều lệ là căn cứ để doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài. Vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống thì doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài là 3.000.000 đồng/năm. Trường hợp vốn điều lệ >10 tỷ thì doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài là 2.000.000 đồng/năm

- Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

+ Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần

+ Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;

+ Bản sao chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ như Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu

+ Văn bản ủy quyền cho người thực hiên thủ tục này

5, Thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Nam Định

Ngành, nghề kinh doanh khá là quan trọng đối với doanh nghiệp. Mỗi công ty có những đặc thù về ngành nghề kinh doanh riêng

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

  1. a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  2. b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
  3. c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

6, Các thủ tục đăng ký kinh doanh tại Nam Định khác

Ngoài những thay đổi chủ yếu như trên, các doanh nghiệp còn có nhu cầu thay đổi chủ sở hữu công ty, thông tin đăng ký thuế, chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông ty tại Nam Định cần phải xem xét từng loại hình công ty để thực hiện đầu mục hồ sơ riêng theo quy định.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam Định của Công ty IP Law

Nếu quý khách hàng có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam định có thể liên hệ với công ty IP Law để được tư vấn và hỗ trợ. Với phương châm lợi ích khách hàng đặt lên hàng đầu, chúng tôi cam kết đem đến sự hài lòng cho quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi với chi phí hợp lý và thời gian nhanh chóng.

- Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam Định

- Soạn thảo hồ sơ theo yêu cầu của khách hàng;

- Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước

- Nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam Định

- Bàn giao kết quả tận nơi cho khách hàng…

Mọi thông tin chi tiết, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay 0983.905.992

Gửi mail: lienhe.luatmoinha@gmail.com

 

Loading...