Đăng ký logo, thương hiệu, nhãn hiệu - 1.000.000đ

Đăng ký logo, thương hiệu, nhãn hiệu - 1.000.000đ

21:54 - 02/01/2019

Đăng ký thương hiệu tại Hà Nam
Tờ khai đăng ký nhãn hiệu
Đăng ký nhãn hiệu có khó không
Chi phí đăng ký Nhãn hiệu - Đăng ký Logo mới nhất
Thủ tục đăng ký logo

Đăng ký logo, thương hiệu, nhãn hiệu - 1.000.000đ

1, Phí đăng ký logo, thương hiệu, nhãn hiệu

a, Lệ phí nhà nước nộp đơn đăng ký đăng ký logo, thương hiệu, nhãn hiệu - 1.000.000đ

- Lệ phí nộp đơn đăng ký logo, thương hiệu, nhãn hiệu – 150.000đ

- Phí công bố đơn đăng ký logo, thương hiệu, nhãn hiệu - 120.000đ

- Phí tra cứu phục vụ việc đơn đăng ký logo, thương hiệu, nhãn hiệu thẩm định – 180.000đ

- Phí thẩm định đơn đăng ký đăng ký logo, thương hiệu, nhãn hiệu thẩm định - 550.000đ  

Lưu ý: Phí nộp đơn nêu trên là phí đăng ký dành cho 01 logo, thương hiệu, nhãn hiệu/1 nhóm không quá 6 sản phẩm dịch vụ. Ví dụ: Đăng ký logo cho 01 nhóm “ Nhóm 43 dịch vụ quán cà phê” sẽ tính phí nộp hồ sơ là 1.000.000đ. Nếu đăng ký cho thêm nhóm thứ 2 sản xuất cà phê  (Nhóm 30) sẽ tính thêm 730.000đ đối với nhóm thứ 2 trở lên.  

b, Phí dịch vụ tư vấn đăng ký logo, thương hiệu, nhãn hiệu – 1.000.000đ  

- Tư vấn và tra cứu logo, thương hiệu, nhãn hiệu có bị trùng hoặc tương tự với bên khác hay không;

- Soạn thảo hồ sơ đăng ký logo, thương hiệu, nhãn hiệu;

- Tư vấn thủ tục sau quá trình đăng ký,

2, Thời gian đăng ký logo, thương hiệu, nhãn hiệu 

- 1 ngày để tư vấn, soạn thảo, nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ;

- 1 tháng Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;

- 2 tháng Cục Sở hữu trí tuệ đăng công bố công khai;

- 9 tháng Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung;

Tổng thời gian theo quy định là 13 tháng. Tuy nhiên, thực tế diễn ra lâu hơn so với quy định. Thủ tục đăng ký logo, thương hiệu, nhãn hiệu kéo dài khoảng 16-24 tháng tùy thuộc vào lượng hồ sơ nộp vào Cục sở hữu trí tuệ nhiều hay ít. Để biết thêm chi tiết Quy trình thủ tục đăng ký Quý khách có thể tham khảo đăng ký nhãn hiệu 

Đăng ký logo-thương hiệu-nhãn hiệuĐăng ký logo-thương hiệu-nhãn hiệu

3, Thành phần hồ sơ cần cung cấp đăng ký logo, thương hiệu, nhãn hiệu 

- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (Mẫu quy định);

- Mẫu nhãn hiệu; 

- Danh mục nhóm/ sản phẩm dịch vu;

- Chứng từ nộp phí, lệ phí

- Các tài liệu chứng minh quyền ưu tiên khác (nếu có)

4. Những lưu ý đăng ký logo, thương hiệu, nhãn hiệu 

- Trước khi đăng ký logo, thương hiệu, nhãn hiệu cần tra cứu để xem khả năng bảo hộ; 

- Thời gian các tiến trình đăng ký có thể lâu hơn do lỗi sửa đổi bổ sung đơn, phản đối cấp bằng từ bên thứ 3;

- Quý khách cần nộp lệ phí cấp bằng sau thời gian thẩm định (9 tháng) nếu được cấp bằng.  Lệ phí cấp bằng là 360.000đ

LIÊN HỆ NGAY 0983.905.992 

ĐỂ CÔNG TY IP LAW TƯ VẪN HỖ TRỢ KỊP THỜI

 

 

Loading...