Hồ sơ thủ tục xin Giấy phép dịch vụ việc làm - Mới nhất 2024

Hồ sơ thủ tục xin Giấy phép dịch vụ việc làm

15:08 - 15/02/2023

Thủ tục đăng ký xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Hồ sơ thủ tục kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Thủ tục xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Đăng ký mã vạch tại Bắc Giang
Đăng ký mã vạch tại Ninh Bình

Hồ sơ, thủ tục xin Giấy phép dịch vụ việc làm

Hoạt động dịch vụ việc làm là một trong những ngành nghề có điều kiện. Khi thành lập công ty đối với những ngành nghề kinh doanh không có điều kiện doanh nghiệp có thể tiến hành kinh doanh được luôn, tuy nhiên đối với các ngành nghề có yêu cầu điều kiện kinh doanh thì doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện đó để được kinh doanh hay còn được gọi là xin “giấy phép con” hay “Giấy phép hoạt động”.

Hoạt động dịch vụ việc làm ngoài thành lập công ty thông thường cần tiến hành xin giấy phép con Xin Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

Vậy quy định của pháp luật về điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin Giấy phép dịch vụ việc làm như nào? Công ty IP LAW tư vấn tới Quý Khách hàng chi tiết điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin Giấy phép dịch vụ việc làm để Quý khách hàng biết và đáp ứng khi Xin Giấy phép dịch vụ việc làm và tiến hành hoạt động được.

Thủ tục xin Giấy phép dịch vụ việc làm trọn gói giá rẻ. Liên hệ - 0983.905.992 để được tư vấn hỗ trợ.

1, Cơ sở pháp lý quy định Hoạt động xin Giấy phép dịch vụ việc làm

- Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

- Quyết định số 1872/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/11/2018 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 572/QĐ-LĐTBXH ngày 17/5/2021 của Bộ Lao động – TB và XH.

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

2, Điều kiện để được cấp Giấy phép dịch vụ việc làm

Điều kiện xin Giấy phép dịch vụ việc làm được quy định tại Điều 14 Nghị định số 23/2021/NĐ-CP cụ thể như sau:

- Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

-  Có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

-  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm phải bảo đảm điều kiện:

+  Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp (Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty);

+  Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm;

+ Có trình độ từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

Hồ sơ thủ tục xin giấy phép dịch vụ việc làm

Dịch vụ tư vấn xin Giấy phép dịch vụ việc làm - Liên hệ 0983.905.992

3, Thành phần hồ sơ, thủ tục Xin Giấy phép dịch vụ việc làm

Để được cấp phép Giấy phép dịch vụ việc làm cần phải chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp giấy phép hoạt dịch vụ việc làm (Theo mẫu tham khảo Tại đây).

- Bản sao chứng thực hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để hoạt động dịch vụ việc làm từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

- Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm (Theo mẫu tham khảo Tại đây).

- Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Theo mẫu tham khảo Tại đây)

- Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài (các văn bản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng; văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật).

- Bản sao chứng thực hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu bằng cấp chuyên môn theo quy định: Bằng đại học trở lên hoặc một trong các văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép dịch vụ việc làm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

+ Bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp văn bản là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm). Trường hợp văn bản là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

Quý khách cần hỗ trợ về hồ sơ xin giấy phép dịch vụ việc làm vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chuyên sâu Công ty IP LAW 0983.905.992.

4, Quy trình thực hiện xin cấp Giấy phép dịch vụ việc làm

Bước 1, Thành lập công ty hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh có hoạt động về lĩnh vực Hoạt động dịch vụ việc làm.

Trường hợp đã thành lập công ty rồi nhưng chưa có ngành nghề kinh doanh về hoạt động dịch vụ việc làm cần phải làm thủ tục hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh trước khi tiến hành làm hồ sơ xin cấp giấy phép dịch vụ việc làm.

Ngành nghề về hoạt động dịch vụ việc làm Quý khách có thể tham khảo:

Mã ngành

Tên ngành

7810

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Chi tiết: Hoạt động dịch vụ việc làm

7820

Cung ứng lao động tạm thời  

7830

Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Ngoài ngành nghề trên, quý khách hàng hoạt động thêm các lĩnh vực khác có thể đăng ký thêm ngành nghề mình dự định hoạt động thêm.  

Quý khách hàng cần tư vấn chuyên sâu về thành lập công ty, Bổ sung ngành nghề kinh doanh vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất. Công ty IP LAW 0983.905.992

Hồ sơ thủ tục xin giấy phép dịch vụ việc làm

Dịch vụ tư vấn xin Giấy phép dịch vụ việc làm - Liên hệ 0983.905.992

Bước 2: Chuẩn bị bộ hồ sơ và nộp hồ sơ xin giấy phép dịch vụ việc làm

- Quý khách chuẩn bị 1 bộ hồ sơ xin giấy phép dịch vụ việc làm nêu tại mục 3 ở trên tiến hành nộp hồ sơ theo các hình thức sau:

+ Doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động dịch vụ việc làm nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công của Tỉnh/Thành phố hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

+ Doanh nghiệp có thể gửi qua hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền (sau đây gọi chung là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm);

+ Doanh nghiệp nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Ở mỗi địa phương có 1 trong 3 hình thức hoặc 2, cả 3 hình thức nêu trên. Quý khách tham khảo tại địa phương mình có hình thức như nào để lựa chọn cho phù hợp.

Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép dịch vụ việc làm.

Bước 3: Xử lý và kết quả hồ sơ xin giấy phép dịch vụ việc làm.

- Thời gian xử lý đơn xin giấy phép dịch vụ việc làm: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 01 (một) bộ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét hồ sơ, thẩm định.

- Kết quả đơn xin giấy phép dịch vụ việc làm:

+ Trường hợp đáp ứng yêu cầu thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp: Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

+ Trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì cơ quan nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

5, Lưu ý sau khi được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy phép, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản, tên giám đốc, số điện thoại Trước 10 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động. Trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, người đứng đầu doanh nghiệp phải có văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về địa điểm mới kèm giấy tờ chứng minh tính hợp lệ của địa điểm mới trong thời hạn 10 ngày làm việc, trước ngày thực hiện việc chuyển địa điểm

- Thời hạn của giấy phép được quy định như sau:

+  Thời hạn giấy phép tối đa là 60 tháng;

+ Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng;

+  Thời hạn giấy phép được cấp lại bằng thời hạn còn lại của giấy phép đã được cấp trước đó.

6, Ký quỹ và sử dụng, nộp, rút tiền ký quỹ khi xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

Ở mục ký quỹ này có rất nhiều thắc mắc về thời gian ký và được rút ra như nào? Ký quỹ tại ngân hàng ra sau: Quý khách lưu ý tham khảo:

- Ký quỹ và sử dụng xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

+ Công ty/doanh nghiệp thực hiện ký quỹ theo mức quy định tại ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

+ Tiền ký quỹ của Công ty/doanh nghiệp được sử dụng trong trường hợp Công ty/doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động dịch vụ việc làm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày rút tiền ký quỹ để thanh toán đối với trường hợp quy định, doanh nghiệp phải nộp bổ sung tiền ký quỹ bảo đảm theo quy định.

+  Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hết hạn quy định mà doanh nghiệp không bổ sung đầy đủ tiền ký quỹ thì ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của ngân hàng nhận ký quỹ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy phép của doanh nghiệp theo quy định.

- Rút tiền ký quỹ trong hoạt động dịch vụ việc làm

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính quyết định cho phép doanh nghiệp rút tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

 Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép;

 Doanh nghiệp không được cấp giấy phép;

Doanh nghiệp gặp khó khăn, không đủ khả năng bồi thường cho người lao động, người sử dụng lao động do vi phạm quy định về dịch vụ việc làm sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày đến thời hạn bồi thường theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng nhận ký quỹ khác;

7, Công ty được cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm được phép hoạt động như nào?

- Hoạt động tư vấn, gồm:

+ Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

+  Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

+  Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực;

+ Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

-  Giới thiệu việc làm cho người lao động.

- Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, gồm:

+ Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

+ Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

+ Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

+ Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

+ Phân tích và dự báo thị trường lao động.

+ Đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng làm việc khác; giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

+ Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động.

+ Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA IP LAW

Công ty IP LAW triển khai dịch vụ tư vấn hỗ trợ Mở công ty về dịch vụ việc làm, bổ sung ngành nghề kinh doanh ngành  nghề dịch vụ việc làm và Xin Giấy phép dịch vụ việc làm trọn gói giá rẻ.

Quý khách sẽ được tư vấn hỗ trợ:

- Tư vấn cách thức hoạt động, giấy phép, thành phần hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị khi xin Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

- Soạn thảo hồ sơ thành lập, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Soạn thảo hồ sơ xin giấy phép xin Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

- Nộp hồ sơ, thay mặt khách hàng trực tiếp làm việc với có quan cấp phép

- Nhận kết quả, bàn giao cho khách hàng;

Công ty IP LAW đã và đang nhận được sự tin tưởng của Quý khách hàng nhờ sự chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo cũng như  sự am hiểu chuyên sâu về pháp luật của đội ngũ chuyên viên tư vấn. Quý khách hàng hãy liên hệ với Công ty IP LAW để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ một cách nhanh chóng, hiệu quả khi có nhu cầu xin Giấy phép dịch vụ việc làm.

Điện thoại: 0983.905.992

Email: Lienhe.luatmoinha@gmail.com

 

Loading...