Đăng ký Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 2024

Thủ tục đăng ký xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

18:18 - 14/02/2023

Hồ sơ thủ tục xin Giấy phép dịch vụ việc làm
Hồ sơ thủ tục kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Thủ tục xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Đăng ký mã vạch tại Bắc Giang
Đăng ký mã vạch tại Ninh Bình

Thủ tục đăng ký xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là một trong những ngành nghề có điều kiện. Khi thành lập công ty đối với những ngành nghề kinh doanh thông thường (không có điều kiện) công ty có thể tiến hành kinh doanh được luôn, đối với các ngành nghề về điều kiện thì công ty cần đáp ứng điều kiện đó để được kinh doanh hay còn được gọi là xin "giấy phép con’’.

Kinh doanh dịch vụ lữ hành ngoài thành lập công ty cần tiến hành đăng ký xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Quy định của pháp luật về điều kiện, quy trình, thủ tục đăng ký xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa? Công ty IP LAW tư vấn chi tiết điều kiện, quy trình, hồ sơ, thủ tục đăng ký xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa? để Quý khách hàng biết và đáp ứng khi kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa trọn gói giá rẻ. Liên hệ 0983.905.992 để được tư vấn nhanh chóng.

HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊA.

1, Căn cứ pháp lý thủ tục quy định xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 13/2019/ TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018.

2, Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cần đáp ứng như sau:

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Hiện nay các công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phổ biến đăng ký dưới hình thức Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần.

- Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng). Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, Chính phủ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa ở mức ký quỹ là 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng). Mức ký quỹ hỗ trợ 20 triệu được áp dụng đến hết 31/12/2023. Sau thời gian này quay về mức ký quỹ là 100.000.000 VNĐ như ban đầu.

- Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

+ Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là người giữ một trong các chức danh sau: Chủ tịch hội đồng quản trị (Đối với công ty cổ phần); chủ tịch hội đồng thành viên(Đối với công ty công ty TNHH 2 thành viên trở lên); chủ tịch công ty (Đối với công ty 1 thành viên); chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ nội địa:

+  Chuyên ngành về lữ hành được thể hiện trên bằng tốt nghiệp của một trong cách ngành nghề, chuyên ngành sau:

a, Quản trị lữ hành; 

b, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

c, Điều hành tour du lịch;

d, Du lịch;

đ, Marketing du lịch;

e, Quản trị du lịch MICE;

g, Quản lý và kinh doanh du lịch;

h, Du lịch lữ hành;

i, Hướng dẫn du lịch;

k, Đại lý lữ hành;

l, Ngành nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL có hiệu lực (ngày 01/02/2018);

m, Ngành nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp;

Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành nghề, chuyên ngành quy định điểm l và điểm m nêu trên thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện nghành nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.

Xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Tư vấn xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa - Liên hệ 0983.905.992

3,  Nơi cấp và trình tự thực hiện xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Cơ quan quản lý Nhà nước cấp thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nơi công ty đặt trụ sở chính.

Cách thức nộp hồ sơ thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, Quý khách hàng nộp 1 bộ hồ sơ đến 1 trong 3 hình thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính, hoặc Sở du lịch.

- Nộp qua đường bưu điện;

- Nộp Trực tuyến tại mỗi địa phương có một cách đường link riêng. Quý khách hàng tra cứu trên mạng để biết chính xác.

Thời gian nộp hồ sơ thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch lữ hành: 10 (ngày làm việc) 

Kết quả thực hiện: Nếu hồ sơ hợp lệ được Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Trường hợp bị từ chối sẽ ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4, Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa  

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Đơn đề nghị theo Mẫu quý khách hàng tham khảo Tại đây);

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

-  Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;

-  Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành (Mức ký quỹ ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 20 triệu đồng, Tham khảo mẫu Tại Đây);

-  Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; hoặc bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải và bản sao chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa. Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 5, Quyền và nghĩa vụ của công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cần có quyền và nghĩa vụ sau:

-  Xây dựng, quảng cáo, bán và tổ chức thực hiện các dịch vụ du lịch, chương trình du lịch cho khách du lịch theo phạm vi kinh doanh quy định trong giấy phép;

-  Bảo đảm duy trì các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định; công khai tên doanh nghiệp, số giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trên biển hiệu tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, trong hợp đồng lữ hành, trên ấn phẩm quảng cáo và trong giao dịch điện tử;

-  Cung cấp thông tin về chương trình, dịch vụ, điểm đến du lịch cho khách du lịch;

- Thông báo về việc thay đổi người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành, gửi hồ sơ về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành thay thế cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép trong thời hạn 15 ngày kể từ khi thay đổi;

-  Mua bảo hiểm cho khách du lịch trong thời gian thực hiện chương trình du lịch, trừ trường hợp khách du lịch đã có bảo hiểm cho toàn bộ chương trình du lịch;

-  Sử dụng hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn khách du lịch theo hợp đồng lữ hành; chịu trách nhiệm về hoạt động của hướng dẫn viên du lịch trong thời gian hướng dẫn khách du lịch theo hợp đồng;

-  Chấp hành, phổ biến, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật, quy định của nơi đến du lịch; ứng xử văn minh, tôn trọng bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam và nơi đến du lịch; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của khách du lịch trong thời gian tham gia chương trình du lịch;

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, kế toán, lưu giữ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

- Áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch; kịp thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tai nạn, rủi ro xảy ra với khách du lịch và có biện pháp khắc phục hậu quả;

-  Quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch đã thỏa thuận với khách du lịch.

Xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Tư vấn xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa - Liên hệ 0983.905.992

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

Bước 1. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

A, Loại hình doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Theo Luật doanh nghiệp 2020 quy định có nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau tuy nhiên hiện nay ở Việt Nam đăng ký phổ biến nhất là Công ty TNHH một thành viên; Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần.  Tùy thuộc loại hình công ty có ưu và nhược điểm riêng cần phải tìm hiểu kỹ trước khi thành lập. Và Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cũng hoạt động dựa trên 3 loại hình kinh doanh trên là phổ biến nhất.  

B, Đặt tên công ty trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Theo quy định hiện hành không có yêu cầu đặc thù về tên công ty. Quý khách có thể đặt theo ý muốn của mình tuy nhiên cần lưu ý một số đặc điểm sau:

Đặt trên không trái với quy định của pháp luật như tên ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, tên công gây nhầm lẫn và tên công ty cần đặt không được trùng hoặc tương tự với công ty khác. Trường hợp tên công ty bị trùng hoặc tương tự cần thêm các yếu tố phía trước hoặc phía sau để tạo ra sự khác biệt.

Ví dụ: Công ty TNHH Dịch vụ Hoàng Nam

Nhưng có 1 công ty thành lập trước đó đã có tên Công ty TNHH Dịch vụ Hoàng Nam. Để được chấp thuận có thể sửa lại thành:  Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Nam; Công ty TNHH Hoàng Nam ….

Tuy không có quy định về tên công ty nhưng quý khách có thể đặt theo tên lĩnh vực hoạt động để tạo ra đặc điểm nhận biết của công ty hoạt động lĩnh vực lữ hành nội địa với các công ty khác.

Ví du: CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA ĐẠI PHÁT, CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊA AEC.

C, Ngành nghề kinh doanh, địa chỉ công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Công ty hoạt động lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa đăng ký ngành nghề chính và ngành nghề liên quan quý khách có thể tham khảo như sau:

Mã ngành

Tên ngành

7911

Đại lý du lịch

7912

Điều hành tua du lịch

Chi tiết:

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa  

7990

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

7710

Cho thuê xe có động cơ

7721

Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí

7722

Cho thuê băng, đĩa video

7729

Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác

7730

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

Chi tiết:

Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển

Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển

Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển

5590

Cơ sở lưu trú khác

5610

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Chi tiết:

Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)

Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh

Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

5621

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng

5629

Dịch vụ ăn uống khác

5630

Dịch vụ phục vụ đồ uống (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)

Ngoài ngành nghề trên, quý khách hàng hoạt động thêm các lĩnh vực khác có thể đăng ký thêm ngành nghề mình dự định hoạt động thêm.

Địa chỉ công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa:

Quý khách lưu ý địa chỉ thường cố định có thể sử dụng lâu dài tránh trường hợp thay đổi liên tục không đáng có dẫn đến việc phải thay đổi địa chỉ về hóa đơn, cơ quan thuế và đặc biệt phải làm xin cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Ngoài ra, địa chỉ không phải là CHUNG CƯ hoặc chung cư phải là chung cư có chắc năng làm văn phòng.

Quý khách hàng cần tư vấn chuyên sâu về thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa vui lòng liên hệ với Công ty IP LAW 0983.905.992 để được tư vấn hỗ trợ chi tiết.

E, Thành phần hồ sơ, nơi nộp, thời gian xử lý thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Quý khách hàng chuẩn bị 1 bộ hồ sơ thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập;

- Điều lệ thành lập công ty;

- Bản sao chứng thực (công chứng) chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu

- Danh sách thành viên/Danh sách cổ đông đối với công ty hai thành viên hoặc công ty cổ phần.

Nơi cấp giấy phép thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư nơi dự định đặt trụ sở công ty.

Thời gian xử lý thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 3 ngày làm việc nếu đáp ứng thành phần hồ sơ thì Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu hồ sơ cần sửa đổi bổ sung quý khách cần sửa lại và nộp lại theo quy trình trên.

Bước 2. Quy trình xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Sau khi thành lập công ty xong Quý khách hàng chuẩn bị 1 bộ hồ sơ nêu tại mục 4 trên để nộp cho cơ quan có thẩm định kiểm tra và cấp phép:

Thời gian thẩm định: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả hồ sơ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Dịch vụ tư vấn mở công ty và xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của IP LAW

Công ty IP LAW triển khai dịch vụ tư vấn hỗ trợ Mở công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trọn gói giá rẻ

Quý khách sẽ được tư vấn hỗ trợ:

- Tư vấn lựa chọn tên công ty, địa chỉ công ty,…;

- Soạn thảo hồ sơ đăng kí mở công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;

- Nộp hồ sơ, thay mặt khách hàng trực tiếp làm việc với cơ quan Đăng ký kinh doanh;

- Nhận kết quả, bàn giao cho khách hàng;

- Tư vấn các thủ tục sau khi mở công ty ty như: đặt dấu pháp nhân công ty, khắc con dấu, công bố sử dụng mẫu con dấu, các thủ tục thuế,…;

- Tư vấn xin giấy phép Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;

- Tư vấn điều kiện đăng ký cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;

-  Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị và thay mặt quý khách Soạn thảo hồ sơ xin giấy phép linh doanh lữ hành nội địa;

- Nộp hồ sơ, thay mặt khách hàng trực tiếp làm việc với có quan cấp phép;

- Nhận bàn giao kết quả cho khách hàng.

Công ty IP LAW là đơn vị đã và đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ rất nhiều khách hàng nhờ sự chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo cũng như  sự am hiểu chuyên sâu về pháp luật của đội ngũ chuyên viên tư vấn. Quý khách hàng hãy liên hệ với Công ty IP LAW để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ một cách nhanh chóng, hiệu quả khi có nhu cầu Mở công ty và xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Điện thoại: 0983.905.992

Email: Lienhe.luatmoinha@gmail.com

 

Loading...